Seznam serveru

Dobry den,

zasilam slibeny seznam serveru.

DC1

PHCZ_MIS
PHCZ_WSUS
PHCZ_RON
DC01_NV
PHCZ_ADFS01
nv-vrc-fug-v-02
pha-nav-v-003
PHCZ_DC01
DC01_NOS
PHCZ_DADFS01
PHCZ_TERMGW
HART_NV
DC01_NSO
PHCZ_TERM1
DC01_NSU
PHCZ_ESET

DC2
PHCZ_DADFS02
PHCZ_DC02
PHCZ_ADFS02

S pozdravem
Lumir Srch