RE: Inane ... even for NANOG.

15 = 0x0f
16 = 0x10
011001011001

it still makes no sense.